Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Ruaje këtë postim

Çka është bioteknologjia ?

loading...

Bioteknologjia është fushë e biologjisë së aplikuar që përfshin përdorimin e organizmave të gjallë dhe bioproceseve në inxhinieri, teknologji, mjekësi dhe fusha të tjera që kërkojnë bioprodukte.

Termi përfshin inxhinierinë gjenetike sikurse edhe teknologjitë e kulturave te indeve e qelizave. Koncepti përmbledh një rang te gjere procedurash (dhe histori) për modifikimin e organizmave te gjalle sipas qëllimeve njerëzore- duke filliar që nga zbutja e kafshëve, kultivimi i bimëve, dhe "përmirësimet" e tyre nëpërmjet programeve te shartimit që përdorin zgjedhjen artificiale dhe hibridizimin. Konventa Nacionale e Diversitetit Biologjik e përkufizon bioteknologjinë si : Çdo aplikim teknologjik që përdor sisteme biologjike, organizma te gjalla, ose derivate te tyre, për te bere ose modifikuar produkte ose procese për përdorim specifik.

Bioteknologjia përzgjedh në shkencat e pastra biologjike (gjenetike, mikrobiologji, kultura e qelizave te kafshëve, biologjia molekulare, biokimia, embrionologjia, biologjia qelizore) dhe në shume instanca vaet gjithashtu nga njohjet dhe metodat e sferave jashtë biologjisë (inxhinieri kimik, inxhinieri bioprocesesh, teknologjia informacionit, biorobotika). Ndërsa, shkencat moderne te biologjisë (duke përfshire edhe koncepte te tilla si ekologjia molekulare) varen plotërisht nga metodat e zhvilluara nëpërmjet Bioteknologjisë dhe asaj çka zakonisht mendohet si industria e shkencës se jetës.

Variete të aplikimeve të trajtimit të mbeturinave të ujit dhe mbeturinave, si një diagnoze, apo arritjet e terapisë gjenit premtues.

Edhe pse Bioteknologjia është e shkencë e re, biznesi është po aq i vjetër sa prodhimin e birrës nga fermentimi i elbit dhe prodhimin e bukës 9.000 vjet më parë në Babiloni.

Bioteknologjia përdor arritjet e biologjisë moderne molekulare dhe përdor një shumëllojshmëri të teknikave, duke përfshirë teknologjinë e ADN rekombinante (teknika izolimin e ADN, prerje e saktë e përdorimit endonoukleason kufizuese, transferimin e plasmids automjetit dhe viruseve e baktereve që klonuar), teknikat kultura e indeve dhe kultura e qelizave në një shkallë të madhe, PCR, etj).

Ajo ka aplikime të shumta në shkencat e shëndetit, mjedisit (p.sh. përdorimi i menaxhimit të mbeturinave) në Gjeorgji, në bujqësi dhe industri.

qka eshte bioteknologjia,qfare eshte bioteknologjia,bioteknologji shqip,qka jane bioteknologjite,bioteknologjia,me qka merret bioteknologjia,qka studion bioteknologjia,qka eshte inxhineria gjenetike

Related Posts :