Dy festa të bukura
të prindërve të mij'
njëra në shkollë
e tjetra në shtëpi

Njëra e mësuesit
tjetra e nënës
të dyja shkëlqejnë
si drita e hënës.

Shtatë Marsi në shkollë
tetë Marsi në shtëpi
të dyja i ç'moj
festat t'ua uroj!